• 1398/12/05
  • بدون نظر

نحوه محاسبه میزان نفقه


نحوه محاسبه میزان نفقه

زمانی که عقد دائم بین زن و مرد برقرار می‌شود، مرد در قبال زن موظف بوده تا نفقه پرداخت نماید.

اما همواره نحوه پرداخت و میزان نفقه به زوجه یکی از متداول‌ترین مشکلات در بین راهروهای دادگاه محسوب می‌شود. سؤالات متداولی را در باب نحوه محاسبه نفقه شما مخاطبان عزیز پرسیده‌اید که پرتکرارترین آن‌ها عبارت‌اند از موارد زیر:

1-معیارهای مشخص نمودن میزان نفقه چیست؟

2-مشخص نمودن میزان نفقه به چه المان‌هایی بستگی دارد؟

3-برای پرداخت مبلغ نفقه چه بایدهایی وجود دارد؟

4-میزان نفقه با چه معیارهایی رابطه دارد؟

مجموعه حقوقی کال وکیل در نظر دارد تا به سؤالات شما مخاطبین عزیز در مورد موضوع پیش‌آمده یعنی نحوه محاسبه میزان نفقه، پاسخ دهد و همچنین شما را در حل مشکل پیش‌آمده یاری نماید

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

نفقه چیست؟

طبق ماده 1107 قانون مدنی در عقد دائم، مرد موظف است که تمامی نیازهای متعارف زن را اعم از خوراک، پوشاک، لوازم ضروری و بهداشتی تأمین نماید. از آنجا که گذران زندگی و مسئولیت اقتصادی و معیشتی یک زندگی بر عهده مرد است، در نتیجه در قانون ایران، نفقه به زنی که مسئولیت قانونی وی تنها محدود به خانه و خانواده می‌شود، تعلق می‌گیرد.

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

میزان نفقه پرداختی به زن

همان‌طور که مشخص شد طبق قانون، پرداخت نفقه به زن، حتمی است، اما میزان نفقه باید به چه صورت محاسبه شود؟

گاه مشکلی برای پرداخت و میزان نفقه وجود ندارد. یعنی زوج مایحتاج زندگی زوجه را تأمین نموده و زوجه نیز احساس کمبود ندارد. اما شرایطی ممکن است سبب شود تا زوجه با مشکلاتی مواجه گردد.

این مشکلات اعم از موارد زیر می‌باشند:

1-عدم پرداخت ناکافی نفقه

2-عدم پرداخت نفقه

در حالت اول باید در نظر گرفت که زوجه در زمان مجردی خود و در خانه پدری چه امکاناتی را داشته است. در این صورت زوج موظف می‌شود تا نفقه‌ای در همان حد، برای زوجه لحاظ کند. در صورتی ‌که از پرداخت نفقه به‌اندازه کافی خودداری نماید، زوجه می‌تواند به دادگاه مراجعه نموده و شکایت کند.

گاه در برخی موارد حتی زوج از پرداخت حداقل‌ها برای نفقه امتناع می‌کند. در این صورت زوجه می‌تواند به دادگاه مراجعه نموده و با تنظیم دادخواست از زوج شکایت کند.

اگر زوج در هر دو حالت از پرداخت نفقه خودداری نماید، در آن صورت دادگاه با توجه به شکایت زوجه و استناد بر شواهد وارده، توسط یک کارشناس و با در نظرگیری المان‌هایی همچون موارد زیر:

1-جایگاه اجتماعی

2-وضعیت اقتصادی زوجه در دوران مجردی

3-وضعیت مسکن

اقدام می‌نماید که همگی از جمله مواردی هستند که کارشناسان با دقت نظر بر هرکدام میزان نفقه برای زن را مشخص می‌کنند.

میزان نفقه و رابطه آن با توان مالی زوج

در قانون مدنی میزان نفقه پرداختی به زن، هیچ ارتباطی با توان مالی مرد ندارد. بلکه زوج موظف است تا نیازهای زن را با توجه به ‌جایگاه اجتماعی وی مشخص و پرداخت نماید. با در نظرگیری این امر در نتیجه، مرد چه فقیر و یا غنی باشد، در هر دو صورت بر عهده وی است که نفقه را تمام و کمال به زن پرداخت نماید.

میزان نفقه بر طلاق رجعی

طلاق رجعی، طلاقی است که مرد و زن به مدت 3 ماه و 10 روز امکان بازگشت به زندگی را دارند. در این صورت تکلیف نفقه چیست؟

زوجه در این مدت باید نفقه خود را تمام و کمال دریافت نماید و زوج موظف است تا در مدت‌زمان 3ماه و 10 روز تمامی نیازهایی که شامل نفقه می‌شود را تأمین نماید.

حتی زوجه می‌تواند در این مدت در منزل مسکونی زوج سکونت داشته باشد. دلایل آن 3 ماه و 10 روز این است که در طلاق رجعی امکان بازگشت طرفین به زندگی وجود دارد. یعنی ممکن است سبب شود تا زندگی آنها از بین نرود. به همین علت در مدت‌ زمان مشخص تمامی حقوق و امکانات شرعی برای زوجین الزامی و صحیح است.

میزان نفقه برای زن بیوه باردار

زمانی که زوج فوت می‌کند و زوجه باردار است، نفقه به همان میزان همیشگی و تا مدت وضع حمل باید به زوجه پرداخت گردد. محل پرداخت نفقه باید ابتدا از دارایی‌های زوج باشد. اما اگر زوج هیچ دارایی نداشته، بازماندگان وی باید مبلغ نفقه را بر زوجه متحمل شوند.

اگر چه طبق قانون، زن پس از فوت همسر صاحب یک‌هشتم اموال می‌شود، اما این امر در موقعیت فوق‌الذکر جزء نفقه به‌حساب نمی‌آید.

میزان نفقه برای عقد موقت

زمانی که زوج و زوجه در عقد موقت به سر می‌برند ازنظر قانونی هیچ‌گونه مسئولیتی برگردن زوج برای پرداخت نفقه وجود ندارد. مگر آنکه در هنگام عقد موقت، طرفین بر سر میزان نفقه توافق نمایند.

در آن صورت پرداخت نفقه از سوی زوج یک امر الزامی محسوب می‌شود.

میزان نفقه برای زن باردار

اگر در زمان بارداری زن، طرفین تصمیم به جدایی گیرند درنتیجه مرد موظف است تا در مدت‌زمان 9ماه نفقه را به‌صورت کامل پرداخت گردد.

زن ناشزه و میزان پرداخت نفقه

تمامی قوانین مربوط به پرداخت نفقه تنها زمانی برای زوج الزامی است که زن ناشزه نباشد. زن ناشزه، زنی است که تمکین را رعایت نکند. یعنی در محل سکونتی که زوج اختیار کرده است زندگی نکند و روابط زناشویی با مرد نداشته باشد. در این صورت به زن مذکور، زن ناشزه گفته می‌شود و اگر این امر برای دادگاه واضح گردد در نتیجه مسئولیت پرداخت نفقه از گردن زوج صلب می‌گردد.

اولویت پرداخت نفقه

در قانون مدنی جزء وظایف مرد محسوب می‌شود که ابتدا نفقه زن را پرداخت نماید و سپس نفقه فرزندان و پدر و مادر در اولویت قرار می‌گیرد. به همین منظور می‌توان دریافت، که امر پرداخت و میزان نفقه برای زن جزء امور بسیار مهم تلقی می‌گردد که بر گردن مرد محول شده است.

عدم پرداخت نفقه و حکم دادگاه

اگر برای دادگاه واضح گردد که زوج از پرداخت نفقه امتناع می‌دارد و زوجه حکم تمکین را به‌جا می‌آورد، درنتیجه دادگاه زوج را در صورت درخواست زوجه می‌تواند به مدت 3ماه و 1 روز زندانی کند.

ترک انفاق چیست؟

در مواردی دیده‌شده است که زوجه برای دریافت نفقه خود شکایت می‌کند و زوج آن را می‌پردازد. اگر این مشکل مجدد تکرار شود زوجه می‌تواند به دادگاه مراجعه نموده و ترک انفاق را گزارش دهد. اگر زوج و زوجین بر سر این مسئله با یکدیگر به توافق برسند، امکان پس‌گیری دادخواست حاصله ممکن است.

میزان نفقه برای بیماری‌های صعب‌العلاج

پرداخت نفقه و مسئولیت زوج در باب این امر تنها محدود به نیازهای بهداشتی و درمانی در حد متعادل است. اما هزینه‌های گزاف مربوط به بیماری‌های صعب‌العلاج که ممکن است زوج را برای تأمین آن به‌زحمت و دشواری وادارد ازنظر قانون جزء مسئولیت‌های زوج محسوب نمی‌شود. بدین منظور پرداخت نفقه در دورانی که زوجه دچار بیماری‌های صعب‌العلاج است جزء مسئولیت‌های مهم تلقی نمی‌شود.

نفقه‌های گذشته

چنانچه زوج از پرداخت نفقه در زمان گذشته خودداری نموده باشد، در این صورت زوجه می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه خواستار دریافت نفقه گذشته را داشته باشد دادخواست در 2برگ تنظیم می‌شود که زوجه باید خواسته خود را در آن قید کرده و تمبری متناسب با مبلغ موردتقاضا را الصاق نماید.

حق طلاق برای عدم پرداخت نفقه

گاه ممکن است با توجه به پیگیری‌های پی‌درپی زوجه، زوج بازهم از پرداخت نفقه امتناع کند. در این صورت با دادخواست‌های مکرر از سوی زوجه به‌ منظور عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، دادگاه از سوی زن دادخواست طلاق را تنظیم می‌نماید.

میزان نفقه در زمان عقد

یکی از سؤالات متداول این است که آیا در زمان عقد و قبل از شروع زندگی مشترک در زیر یک سقف، مرد ملزم به پرداخت نفقه است؟

اگر زندگی زناشویی زوجین شروع نشده باشد و زن اعلام آمادگی برای شروع زندگی را بیان نکند در این صورت مرد ملزم به پرداخت نفقه نخواهد بود. ولی مادامی ‌که زن بیان دارد که آمادگی شروع زندگی مشترک را داشته اما مرد از این امر خودداری نماید، در آن صورت پرداخت نفقه به زن جزء الزامات محسوب می‌شود.

اولین کسی باشید که به این مقاله امتیاز می دهید!

دیدگاه شما

CallVakillLogo

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

برای حداکثر استفاده از جلسه مشاوره تلفنی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه شما بهتر است قبل از تماس ، خلاصه ایی از موضوع پرونده یا سوال خود را برای ما ارسال نمایید

ثبت درخواست

لازم به ذکر است که این سایت در حال اخذ مجوزهای فوق میباشد

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری های نوین همراز فیدار می باشد