• 1398/12/24
  • بدون نظر

رویه دادگاه در قسط بندی مهریه


مهریه حقی برای زن است که از لحظه ثبت عقد، بر ذمه مرد می باشد. مقدار و نوع مهریه طبق توافق زوجین تعیین می شود.چنانچه مهریه عندالمطالبه باشد زوجه می تواند هر زمان که خواست نسبت به مطالبه مهریه و تصرف در آن اقدام نماید و برای این کار الزامی در تقاضای طلاق نیست. در صورتی که مهریه زن بیشتر از 110 سکه باشد، با اثبات اعسار زوج، مهریه قسط بندی می شود البته مهریه هایی با مقدار 110 سکه و کمتر از آن نیز می تواند در صورت رضایت زوجه قسط بندی شود. در مورد رویه دادگاه در قسط بندی مهریه ممکن است سوالاتی پیش بیاید که در این مطلب در مورد آن ها توضیح خواهیم داد.

رویه دادگاه در قسط بندی مهریه

زمانی که زوج ادعای اعسار از پرداخت مهریه نماید و با مشاهده مدارک ثابت شود که این ادعا درست است، قاضی حکم میدهد که مهریه قسط بندی شود. قانون میزان هرقسط مربوط به مهریه و هم چنین پیش پرداخت را مشخص نکرده است، میزان اقساط و پیش پرداخت مهریه را قاضی با توجه به میزان مهریه و دفاعیات زوجه و وضعیت تمکن مالی زوج مشخص می نماید. به همین دلیل میزان اقساط مهریه برای زوج های مختلف با توجه به نظر قاضی متفاوت می باشد. نپرداختن مهریه تا مرز 110 سکه و یا معادل آن در شرایطی موجب محکومیت کیفری و حکم جلب زوج میشود.

چنانچه دادخواست طلاق از جانب زوج باشد وهمچنین برای پرداخت مهریه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را نیز تسلیم کرده باشد، در این صورت رویه دادگاه برای زوج سختگیرانه تر از زمانی است که زوجه خود درخواست مطالبه مهریه را داشته باشد. در این صورت حتی ممکن است برخی از قضات، اعسار زوج را نپذیرند و برخی دیگر نیز در صورت پذیرفتن اعسار مرد، پیش پرداخت سنگینی برای وی در نظر می گیرند.

چون معمولا مردان پیش از صدور حکم و قسط بندی مهریه ممکن است اموال خود را به نام شخصی دیگر کنند تا بتوانند تقاضای اعسار نمایند در این صورت زن می تواند با مراجعه به دفاتر ثبت و استعلام و اثبات انتقال اموال، شکایت فرار از دین را طرح نماید، همچنین اگر پس از اثبات اعسار مرد و قسط بندی مهریه، زن بتواند اموالی را از مرد شناسایی کند می تواند برای اثبات توانایی مالی مرد در پرداخت مهریه آنها را به دادگاه معرفی نماید. این اموال توقیف می شوند و چون مهریه دین ممتاز است به میزان مهریه از آنها برداشت می شود. پس از اینکه مهریه قسط بندی شد چنانچه زوجین حکم را بپذیرند و ثبت نمایند که نسبت به حکم اعتراضی ندارند و نیز حق هر گونه درخواست تجدید نظر را از خود سلب نمایند، موافقت خود را نسبت به حکم صادر شده اعلام می نمایند.

اما اگر یکی از طرفین یا هر دو نفر نسبت به حکم دادگاه اعتراض داشته باشند پرونده برای بررسی مجدد و رسیدگی به اعتراضات وارده به دادگاه تجدیده نظر فرستاده می شود. طبق قانون هریک از طرفین که به حکم صادره اعتراض دارد باید برای تقاضای تجدید نظر، ظرف بیست روز پس از ابلاغ حکم دادگاه، اقدام نماید. بدین صورت که معترض با تنظیم دادخواستی جداگانه، تقاضای تجدید نظردر حکم صادره را به دادگاه ارائه می دهد. البته تجربه نشان داده است که رای صادر شده در مورد قسط بندی مهریه معمولا با اعتراض مواجه می شود، چون هردو طرف به دنبال حکمی مطلوب برای خود هستند، مرد به دنبال پیش قسط کمتر و قسط بندی سبک تر می باشد و زن به دنبال پیش قسط و اقساط ماهانه بیشتر است.

چنانچه مرد در هنگام صدور حکم، زندانی باشد ( خواه در زندان به سر ببرد، خواه در مرخصی ) و در همان مرحله اولیه رای دادگاه را بپذیرد، با پرداخت هزینه دادرسی و نیم عشر و مهریه، از زندان آزاد می شود.

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

نیم عشر چیست ؟

نیم عشر یک بیستم کل مبلغ مهریه می باشد که دولت در قبال اجرای حکم دریافت می نماید. این مبلغ مستقیما به خزانه دولت واریز می گردد روند بررسی پرونده های تجدید نظر معمولا خیلی طولانی نیست بخصوص اگر زوج زندانی شده باشد. معمولا اگر زوج زندانی شده باشد دادگاه تجدید نظر تخفیفاتی در نظر می گیرد و پیش قسط و اقساط را سبک تر در نظر می گیرد. البته اگر زوجه دفاعیات قانع کننده ای را به دادگاه ارائه دهد اینطور نمی شود. پس از اینکه دادگاه تجدید نظر حکم خود را صادر نمود، پرونده مجددا به دادگاه قبلی ارجاع داده می شود. حال زوج می تواند تقاضای اجرای حکم را به دادگاه ارائه دهد، پس از آن دادگاه نامه تایید قطعی شدن رای را به شعبه اجرای احکام ارسال می نماید.

زوج علاوه بر پرداخت پیش قسط و قسط اول، باید نیم عشر و هزینه دادرسی را نیز باید بپردازد، در صورت زیاد بودن مبلغ مربوط به نیم عشر، ممکن است اجرای احکام قبول کند که نیم عشر نیز به صورت قسطی پرداخت شود.

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

چه روزی از ماه برای پرداخت هر قسط در نظر گرفته می شود؟

زمانی که حکم دادگاه به دست مرد برسد. مثلا اگر حکم دادگاه در سوم ماه به مرد ابلاغ شود باید سوم هر ماه نسبت به پرداخت اقساط مهریه اقدام کند. اما در مورد دادگاه تجدید نظر فرق می کند، زمانی که حکم صادر می شود به عنوان تاریخ پرداخت مهریه در نظر گرفته می شود. مثلا اگر حکم یکم ماه صادر شده باشد و دهم ماه به مرد ابلاغ شده باشد، در این صورت مرد باید یکم هر ماه قسط مهریه را پرداخت نماید. چنانچه موعد پرداخت قسط مهریه مصادف با یک روز تعطیل باشد، برای پرداخت قسط باید روز بعد به دادگاه مراجعه نمود. البته می توان این تاریخ را مرتب نمود، مثلا با جلو انداخت یک قسط اقساط بعدی را نیز در همان زمان پرداخت کرد.

با آغاز مراحل اقساط مهریه و پرداخت آنان دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه نمی باشد و مرجع آنان برای پرداخت و یا دریافت اقساط، اجرای احکام می باشد. واسطه شدن اجرای احکام برای این دریافت ها و پرداخت ها به نفع هر دو طرف است بدین صورت از رویارویی و احیا دوباره اختلافات و جنگ و جدل ها پیشگیری می شود همچنین از بروز مشکلات احتمالی مثل ادعای واهی پرداخت قسط و یا انکاردریافت قسط و چه بسا دعوا های فیزیکی جلوگیری می شود

در صورت زندانی بودن زوج، پس از پرداخت پیش قسط و قسط اول و سایر مبالغ مربوطه مثل نیم عشر و هزینه دادرسی، اجرای احکام با ارسال نامه ای از زندان می خواهد که زندانی را در صورتی که به جرم دیگری نیز محکوم به حبس نباشد، آزاد نماید. نامه مذکور، با پیک مخصوص دادگاه به زندان ارسال می شود و در صورتی که زندانی تنها بخاطر مهریه محبوس شده باشد، معمولا بعد از غروب آفتاب آزاد خواهد شد. البته این پایان ماجرا نیست، چنانچه مرد نسبت به پرداخت اقساط مهریه زن ،خود داری کند با درخواست زن بار دیگر بازداشت خواهد شد.

اگر مرد در موعد مقرر اقساط مهریه را پرداخت نکند، معمولا از سوی اجرای احکام ده روز به وی فرصت داده می شود و حکم جلب صادر نمی گردد. پس از ده روز در صورتی که زن تقاضای جلب مرد را داشته باشد با بررسی و موافقت قاضی، حکم جلب مرد صادر می شود. در این مواقع چنانچه مرد توانایی مالی پرداخت قسط را نداشته باشد با مراجعه به قاضی تقاضای مهلت بیشتری می کند و معمولا یک هفته بیشتر به وی مهلت داده می شود و قاضی پرونده را تا پایان مهلت به اجرای احکام ارجاع نمی دهد.باید توجه داشتهر نوع بی توجهی به اخطار های اجرای احکام موجب دستگیری و یا حتی مصادره اموال می گردد. البته لازم به ذکر است که به ازای تاخیر مرد در پرداخت مهریه، زوج به میزان یک بیستم قیمت سکه در آن روز جریمه می شود. اگر تا پس از پایان مهلت پرداخت قسط های مهریه، مرد این اقساط را پرداخت نکرده باشد، باید تمام مهریه را یک جا بپردازد و دیگر برای او امکان قسط بندی مجدد مهریه وجود نخواهد داشت. در این صورت اصطلاحا گفته می شود مهریه به صورت "حال" در آمده است.

مهریه را تنها می توان به شعبه اجرای احکامی پرداخت نمود که پرونده مربوطه در آنجا تشکیل شده باشد. تنها در صورتی می شود پرونده را به جایی دیگر انتقال داد و در آنجا نسبت به پرداخت اقساط اقدام نمود که مرد با ادله و مدارک کافی ثابت کند که محل زندگی و کار او به شهری دیگر منتقل شده است. البته اقساط را می توان از طریق افراد قابل اعتماد مثل اعضای خانواده و یا ازطریق پیک نیز پرداخت نمود که در این صورت در اغلب در دادگاه ها از فردی که برای پرداخت فرستاده شده است امضاء گرفته می شود، برای همین مرد نمی تواند با هیچ بهانه ای از پرداخت اقساط خود داری کند.

برخی بر این باورند که اگر زن خود به ‌واسطه زندگی در خانه پدر از تمکن مالی برخوردار باشد، درنتیجه زوج از پرداخت نفقه مصون است. در صورتی ‌که اگر زن، خود از تمکن مالی برخوردار باشد، باز هم مرد موظف است تا نفقه‌ای در خورشان خور شأن و نیازهای همیشگی در سطح زندگی گذشته وی در خانه پدری، به او پرداخت کند. حتی اگر زن در خانه پدری کلفت خدمتکارداشته، در صورتی ‌که در زندگی زناشویی احساس نیاز شود، مرد موظف است تا برای وی کلفتی خدمتکاری اختیار کند. این مورد نیز جزء نفقه برای زنان محسوب می‌شود.

رویه دادگاه در قسط بندی مهریه ساده بنظر می رسد اما نباید فراموش کرد که در این مدت در صورت عدم آگاهی لازم از قوانین و همچنین عدم هشیاری نسبت به راه های فرار از قوانینی که ممکن است توسط طرف مقابل به کار گرفته شود، در دادگاه متضرر شوید به همین جهت توصیه میشود با مراجعه به مشاورین و وکلای مجرب کال وکیل (callvakil ) از حقوق خود بهتر دفاع کنید. منابع :

خلاصه

چنانچه مهریه بیشتر از 110 سکه باشد و مرد بتواند اعسار خود را در پرداخت مهریه اثبات نماید، دادگاه مهریه را قسط بندی می کند و میزان پیش پرداخت و همچنین هر قسط به مقدار مهریه و تمکن مالی زوج و دفاعیات زوجه بستگی دارد. اگر مرد از پرداخت اقساط خود داری کند زن می تواند از وی شکایت نماید. اگر پس از تقسیط مهریه مالی از مرد کشف شود که اعسار وی را رد نماید مرد باید تمام مهریه زن را بپردازد.

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

اولین کسی باشید که به این مقاله امتیاز می دهید!

دیدگاه شما

CallVakillLogo

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

برای حداکثر استفاده از جلسه مشاوره تلفنی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه شما بهتر است قبل از تماس ، خلاصه ایی از موضوع پرونده یا سوال خود را برای ما ارسال نمایید

ثبت درخواست

لازم به ذکر است که این سایت در حال اخذ مجوزهای فوق میباشد

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری های نوین همراز فیدار می باشد