• 1398/12/24
  • بدون نظر

مطالبه مهریه در طلاق توافقی


از منظر قانون حقوق خانواده در ایران، طلاق به معنای بر هم زدن و پایان رابطه زناشویی و خانوادگی میان زن و مرد است. هر قانونی، با توجه به مذهب یا ایدئولوژی‌های حاکم بر آن، ویژگی‌ها و مسیر خاص خود را دارد. قوانین حقوق خانواده در ایران نیز پیرو مذهب شیعه و آموزه‌های آن است. بر طبق این قوانین، طلاق امری است که در اراده مرد قرار دارد و تنها در مواردی که شروط ضمن عقد نقض شوند یا آن که اساساً حق طلاق از همان ابتدای ازدواج، به زن واگذار شده باشد، امکان نقض این قانون و انجام طلاق به اراده زن، وجود خواهد داشت

مطالبه مهریه در طلاق توافقی

طلاق توافقی، طلاقی است که با رضایت کامل زوج و زوجه انجام شده و اراده هر دو آنها در این امر، دخیل باشد. نه صرفاً اراده زن یا مرد. طلاق نوافقی،هنگامی محقق خواهد شد که زوج و زوجه بر سر تمامی مسائل اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حزانت حضانت فرزندان، اموال به دست آمده در زندگی مشترک و ... به توافق رسیده باشند. در غیر این صورت، چنین طلاقی توافقی نخواهد بود و انجام آن نیاز به تشکیل دادگاه و رأی قاضی خواهد داشت. اگر چه تمامی موارد توافق در چنین طلاقی حائز اهمیت است، اما معمولاً مهریه در چنین شرایطی، مسائل و موارد قابل توجهی را به وجود خواهد آورد. مهریه از منظر قانون، هر کالا یا مال با ارزشی است که زوج هنگام وقوع عقد به زوجه واگذار می‌کند. این واگذاری می‌تواند به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد. یعنی تنها به شرط توانایی مالی مرد پرداخت شده یا آن که با اراده زن، در هر شرایطی پرداخت شود

در ادامه این مطلب، چگونگی مطالبه مهریه در طلاق توافقی را برای شما شرح خواهیم داد. اما برای آن که این موضوع به صورت واضح و قابل ادراک بیان شود، در ابتدا لازم است که بحث مختصری درباره انواع طلاق و شرایط مربوط به آن بیان کنیم.

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

طلاق رجعی

طلاق رجعی طلاقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود داردو پس از وقوع آن، زن و مرد مجبور به ترک یکدیگر نبوده و می‌توانند در طول زمان مقرر این نوع طلاق، به یکیدیگر رجوع کنند. البته رجوع و رضایت مرد در این نوع طلاق اهمیت بیشتری دارد، زیرا طلاق رجعی معمولاً با اجرای حق طلاق از جانب مرد، صورت می‌گیرد. در چنین طلاقی، زن همچنان مستحق نفقه است. همچنین در چنین طلاقی، هر کدام از طرفین که فوت کنند، دیگری مستحق ارث نیز می‌باشد. اساساً این نوع طلاق به عنوان نگه داشتن آخرین روزنه امید برای عدم فروپاشی زندگی زوجین، انجام می‌شود. زیرا در شروط بازگشت در چنین طلاقی آمده است که، با یک عبارت عاطفی و عاشقانه که میان مرد و زن تبادل شود، دوباره آنها بدون اجرای خطبه عقد، به هم محرم بوده و زن و شوهر هستند

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

طلاق بائن

اما طلاق بائن، طلاقی است که بر طبق آن، زوج و زوجه به صورت قطعی، کامل و شرعی و قانونی از هم جدا می‌شوند. در این نوع طلاق حق رجعتی رجوعی برای مرد وجود ندارد و اگر در آینده به صورت توافقی میان زوجین تمایلی برای ازدواج وجود داشته باشد، باید صیغه عقد دوباره جاری بشود. همچنین در این نوع از طلاق، حقی برای نفقه و ارث برای زن وجود نخواهد داشت. طلاق بائن، شامل موارد زیر می‌شود

طلاق پیش از انجام رابطه جنسی زناشویی

طلاق خلع: یعنی طلاقی که به دلیل کراهت و بیزاری زوجه از زوج انجام شود. برای انجام چنین طلاقی، زوجه باید مال یا مبلغی را در ازای حق طلاق، به مرد واگذار کند

طلاق مبارات: یعنی طلاقی که بیزاری و کراهت دو طرفه میان زوج و زوجه وجود داشته باشد و هر دو آنها مایل به ادامه زندگی نباشند

سه طلاقه که اصطلاحی است برای نفی رجوع و ازدواج مجدد یک زوج. این طلاق زمانی محقق می‌شود که سه بار طلاق و دو بار رجوع میان زن و مردی صورت بگیرد. در چنین شرایطی رجوع و ازدواج برای بار دیگر، میان این دو نفر غیرممکن می‌شود. مگر آن که زن با مرد دیگری ازدواج کند، سپس مطلقه یا بیوه شود تا بتواند با شوهر سابق خود ازدواج نماید. پس از مطرح نمودن این مبحث، آنچه که حائز اهمیت می‌شود، ربط طلاق توافقی و مطالبه مهریه به انواع طلاق است. در ادامه مطلب به شرح این مورد نیز خواهیم پرداخت

طلاق توافقی،بائن یا رجعی؟

طلاق توافقی می ‌تواند به چند صورت مختلف انجام گیرد که چگونگی مطالبه مهریه نیز وابسته به چگونگی نوع طلاق و سایر شرایط زوجین خواهد بود

طلاق توافقی رجعی

طلاق توافقی رجعی، طلاقی است که برای حصول آن، زوج اقدام به طلاق زوجه می‌نماید. همچنین مهریه و نفقه او را نیز بر عهده می‌گیرد و زن نیز با رضایت کامل، این شرایط را می‌پذیرد. در صورت رجوع مرد در چنین طلاقی، ادامه پرداخت اقساط مهریه نیز به صورت توافقی، قابل فسخ یا قابل پرداخت خواهد بود. یعنی رجوع مرد در چنین طلاقی، منجر به عدم ادامه دریافت اقساط مهریه به زن نخواهد شد. مگر آن که زوجه رضایت داشته باشد

طلاق توافقی خلع

طلاق توافقی خلع، در صورتی انجام می‌شود که زن از مرد کراهت داشته و ادامه زندگی مشترک برای وی امکان پذیر نباشد. اگر چه این طلاق، یک طرفه و غیرتوافقی می‌نماید، اما در شرایطی که زن برای دریافت حق طلاق، مال با ارزشی اعم از وجه نقد، ملک و یا حتی مهریه خود را به مرد ببخشد، این طلاق نیز توافقی خواهد بود. پس می‌توان گفت که معمولاً در چنین طلاقی، همه یا بخشی از مهریه زن بخشیده می‌شود. میزان مهریه کسر شده نیز به توافق میان زوجین بستگی دارد

در طلاق توافقی خلع، به دلیل آن که زن اقدام به جدایی کرده است و دلیل وی از این جدایی، کراهت و بیزاری یک طرفه است، مرد حتی می‌تواند تمام مهریه یا مبلغی بیشتر از آن را برای رضایت به طلاق توافقی، درخواست نماید. حال قانون مهمی در این باره مطرح است که اگر زن در مدت عده، یعنی چهار ماه و ده روزی که پس از طلاق توافقی خلع، برای ازدواج مجدد باید صبر کند، می‌تواند مهریه بخشیده شده خود را درخواست نماید. البته در چنین شرایطی طلاق خلع از نوع بائن، به طلاق رجعی تغییر یافته و مرد نیز می‌تواند حتی با رضایت یک طرفه، یعنی به خواست خودش، اقدام به برقراری رابطه سابق و زناشویی خود با زوجه‌ای که در زمان عده طلاق توافقی خلع، مهریه خود را درخواست کرده است، بنماید. البته معمولاً زنان، درخواست مطالبه مهریه در طلاق توافقی را به روزهای آخر عده موکول می‌کنند تا مرد فرصتی برای رجعت نداشته باشد. نکته قابل ذکر برای چنین شرایطی این است که، درخواست مطالبه مهریه در زمان عده طلاق توافقی، اگر به گونه‌ای انجام شود که مرد فرصتی برای رجعت نداشته باشد، مطالبه مهریه امکان پذیر نخواهد بود.

لازم به ذکر است که زنان باکره، پس از طلاق توافقی خلع، عده ندارند. پس نمی‌توانند مهریه خود را پس از چنین طلاقی درخواست کرده و در شرایط طلاق رجعی قرار بگیرند

طلاق توافقی مبارات

طلاق توافقی در حالت مبارات، طلاقی است که به دلیل بیزاری و کراهتی که میان زوج و زوجه به صورت مشترک وجود دارد، اتفاق می افتد. در چنین شرایطی طبیعتاً تمام موارد و مسائل مادی طلاق، اعم از مهریه، به صورت توافقی، حل و فصل می‌شوند. مطالبه مهریه در طلاق توافقی از این نوع، مانند طلاق خلع، زن را در بندِ بخشش مهریه برای دریافت حق طلاق، قرار نخواهد داد. یعنی زن می‌تواند مهریه خود را در همان شرایط مربوط به مطالبه مهریه، درخواست نموده و دریافت کند

مطالبه مهریه در طلاق توافقی در دوران عقد

دوران عقد، همان فاصله زمانی میان خوانده شدن خطبه عقد و پذیرش زوجین به زناشویی یکدیگر تا شروع زندگی مشترک زیر یک سقف و سرپناه است. حال درباره چگونگی مطالبه مهریه در شرایط طلاق توافقی در دوران عقد، آنچه که حائز اهمیت می‌شود، باکرگی یا عدم باکرگی زن در این فاصله زمانی است

اگر در دوران عقد، زوجه باکرگی خود را از دست بدهد، می‌تواند در شرایط طلاق توافقی،مطالبه تمام مهریه خود را با زوج توافق نماید. اما هر زوجه در دوران عقد، دوشیزه باقی مانده باشد، تنها در صورتی امکان مطالبه کامل مهریه را خواهد داشت که حرفی از طلاق در میان نباشد. در غیر این صورت، زوجه تنها می‌تواند، مطالبه نیمی از تمام مبلغ مهریه خود را با زوج توافق نماید.

اگر زوجه طبق توافق، تمام یا بخشی از مهریه را در مسیر مطالبه قرار دهد، می‌تواند از طریق اسناد تجاری مثل چک‌ها و سفته‌هایی که برای دریافت مهریه، اخذ نموده است، مطالبه مهریهرا به جریان انداخته، یا عدم دریافت مهریه را از طریق قانون پیگیری نماید. همچنین اگر زوجه چک یا سفته‌ای نیز برای مطالبه مهریه،اخذ ننموده باشد، می‌تواند از طریق اسناد طلاق توافقی‌شان مبنی بر توافق مطالبه مهریهمیان زوجین، عدم اقدام زوج برای پرداخت مهریه را از طریق دادگاه خانواده، پیگیری نماید.

فرجام اینکه

مطالبه مهریه در طلاق توافقی،همان طور که در این مطلب خواندید، بستگی کامل به چگونگی توافق و نوع طلاق توافقی دارد. اگر طلاق توافقیاز نوع رجعی یا خلع و مبارات باشد، یا آن که این طلاق در دوران عقد اتفاق بیفتد، هر کدام شرایط خاص خود را برای مطالبه مهریهایجاب خواهند کرد. در هر صورت و در هر شرایط، برای مطالبه مهریه در طلاق توافقی،مراجعه به وکلای با تجربه و آگاه به امور حقوقی خانواده، بهترین و سنجیده‌ترین تصمیم خواهد بود. کارشناسان و وکلای خبره ما در مجموعه حقوقی کال وکیل، بهترین و کامل‌ترین خدمات را در این زمینه، در اختیار شما خواهند گذاشت. برای ثبت هر گونه پرسش و سفارش پیرامون مسائل حقوقی خانواده، اعم از مطالبه مهریه در طلاق توافقی،با کال وکیل در ارتباط باشید

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

اولین کسی باشید که به این مقاله امتیاز می دهید!

دیدگاه شما

CallVakillLogo

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

برای حداکثر استفاده از جلسه مشاوره تلفنی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه شما بهتر است قبل از تماس ، خلاصه ایی از موضوع پرونده یا سوال خود را برای ما ارسال نمایید

ثبت درخواست

لازم به ذکر است که این سایت در حال اخذ مجوزهای فوق میباشد

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری های نوین همراز فیدار می باشد