• 1398/12/21
  • بدون نظر

دعوی مطالبه چک حقوقی در شورای حل اختلاف


دعوی مطالبه چک حقوقی در شورای حل اختلاف

چک ها را می توان از نظر نحوه دادرسی و محکومیت های مربوط به آن به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم نمود. در برخی شرایط دعوی مربوط به چک های حقوقی در شورای حل اختلاف اقامه می شود. برای اینکه بدانید دعوی مطالبه چک حقوقی در شورای حل اختلاف به چه صورت پیگیری می شود، با ما در این مطلب همراه باشید. همانطور که میدانید چک ها به دلایلی ممکن است قابلیت نقد شدن را نداشته باشند. دلایلی مانند کافی نبودن موجودی حساب صادر کننده در بانک محال علیه، تنظیم شدن چک به نحوی که بانک از پذیرش آن خود داری نماید مثل خط خوردگی وعدم تطابق امضا،دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و ... در این شرایط چک برگشت می خورد و وارد پروسه جدیدی می شود. مطابق با ماده 9 قانون شورا های حل اختلاف چنانچه وجه مندرج در چک مبلغی کمتر از بیست میلیون تومان باشد، اقامه دعوی مربوط به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد، در غیر این صورت دعوی مربوطه در دادگاه اقامه خواهد شد.

این قانون در آبان ماه سال 1394 به تصویب رسید و به دستور مجلس شورای اسلامی تا سه سال به صورت آزمایشی اجرا می گردد. البته لازم به ذکر است که شورای حل اختلاف وظیفه ایجاد صلح بین مردم را دارد تا افراد بدون مراجعه به مراجع قضایی با یکدیگر سازش کنند و با این کار از حجم پرونده های تشکیل شده در دادگاه کاسته می شود. روند طرح دعوی مطالبه چک حقوقی تا مبلغ بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف: اولین اقدام قانونی در مورد تمام چک های برگشتی مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت می باشد.گواهی مذکور حتما باید به امضای بانک رسیده باشد و الا در مراجع قضایی به آن ترتیب اثر نمیدهند.

سپس باید تقاضای دعوی مطالبه وجه مربوط به چک حقوقی تا سقف بیست میلیون تومان را در فرم های دادخواست مربوط به شورای حل اختلاف قید و به این شورا تقدیم نمود. تعداد این دادخواست ها به اندازه تعداد افراد خوانده، به علاوه یک نسخه اضافه می باشد. مثلا اگر قصد دارید هم علیه صادر کننده و هم علیه یکی از ظهر نویسان اقامه دعوی نمایید، باید دادخواست تقدیمی را در سه نسخه تنظیم کنید. هزینه دادرسی به صورت تمبر دادرسی پرداخت می شود. مطابق ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت، و همچنین بر طبق بخشنامه چهارم خرداد سال 95 ، مبالغ تعرفه های دادرسی دو و نیم درصد می باشد که این مبلغ می بایست قبل از فرستادن دادخواست به شعبه حل اختلاف پرداخت گردد.

پس از ارائه دادخواست به رئیس شورای حل اختلاف، دادخواست ارائه شده بررسی می گردد و در صورت تکمیل بودن، واحد ارجاع یا سرپرست مجتمع آن را به یکی از شعب شورای حل اختلاف برای اقامه دعوی ارجاع می دهد. پس از ابلاغ دادخواست مربوطه توسط رئیس شورای حل اختلاف، به شعبه مورد نظر، دادخواست توسط مدیر دفتر شعبه دریافت می شود و آن را به دست قاضی شعبه می رساند. سپس قاضی زمان انجام مراحل ابلاغ را مشخص می کند. این زمان بسته به حجم کاری شورا، ممکن است یک هفته تا دو ماه به طول بی انجامد.

در مرحله بعدی ابلاغ صورت می گیرد. ابلاغ می تواند به دو صورت واقعی و قانونی صورت بگیرد. در این مرحله نسخه دوم دادخواست برای خوانده یا خوانده ها، به آدرسی که خواهان در دادخواست مربوطه قید نموده ارسال می شود. پس از اینکه دادخواست به خوانده ابلاغ شد، از وی رسید ابلاغ گرفته می شود. در این صورت اصطلاحا می گوییم ابلاغ واقعی صورت گرفته است. اما گاهی ممکن است ابلاغیه به صورت مستقیم به دست خوانده نرسد، در این صورت می گوییم ابلاغ به صورت قانونی انجام گرفته است. مثلا برگه ابلاغیه به یکی از بستگان یا کارمندان و یا خدمتکاران خوانده که سن قانونی برای پذیرش برگه را داشته باشند، ارائه شود. البته در حال حاضر باتوجه به اینکه سامانه ابلاغ الکترونیکی ایجاد شده همه ابلاغ ها به صورت سیستمی بوده مگر اینکه طرفین دعوی در سامانه ثنا ثبت نام نکرده باشند.(لازم بذکر است در زمان تقدیم دادخواست الزاما خواهان باید در سامانه ثنا ثبت نام نموده باشد و فرم نشاندهنده ثبت نام هم ضمیمه پرونده خواهد شد.)

همچنین ممکن است از مکان خوانده اصلا اطلاعی در دست نباشد، در این صورت از طریق روزنامه های کثیر الانتشار برای باخبر شدن خوانده، آگهی چاپ می شود، که تمام هزینه های انجام شده برای این کار را باید خواهان متقبل شود. البته اگر خواهان در هنگام تنظیم دادخواست، هزینه دادرسی و کلیه خسارات قانونی که در این دعوی متحمل می شود را نیز مطالبه نموده باشد، در این صورت هزینه آگهی نیز برای خواهان قابل استرداد است. نکته قابل توجه این است که مطابق بند ج ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعوی های مربوط به مطالبه وجه چک، خواهان حق این را دارد که پیش از اینکه دادخواست را تقدیم نماید و یا در حین پروسه تقدیم دادخواست و تا قبل از ختم رسیدگی به دادخواست مربوطه در شورای حل اختلاف، درخواست تامین خواسته را داشته باشد.

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

تامین خواسته چیست؟

تامین خواسته یعنی معادل وجه مندرج در چک، از اموال خوانده به طور موقت توقیف می شود تا در صورت محکوم شدن خوانده، ضمانتی برای پرداخت مبلغ چک وجود داشته باشد. در صورتی که خوانده محکوم گردد و از پرداخت وجه چک خودداری نماید، اموال توقیف شده از خوانده، برای خواهان قابل وصول می باشد. این اموال می تواند شامل حساب های بانکی، املاک و اتومبیل خوانده و حتی یک چهارم تا یک سوم حقوق، در صورت کارمند وی بودن محکوم علیه باشد.

شورای حل اختلاف زمانی تقاضای تامین خواسته را قبول می نماید که چک در موعد مشخص شده برگشت خورده باشد و همچنین گواهی عدم پرداخت نیز برای آن اخذ شده باشد. پس از آن شورای حل اختلاف زمانی را برای رسیدگی به دعوی مشخص می نماید که در این زمان طرفین دعوی باید حضور پیدا کنند تا به پرسش های قاضی پاسخ دهند و دفاعیات، توضیحات، دلایل و مدارک خود را ارائه نمایند.

قاضی پس از تصمیم گیری نهایی در مورد رای دعوی ،رأی آن را قرائت می نماید که در صورت حضور خوانده در دادگاه، رای به صورت حضوری برای وی اعلام شده است. اما اگر خوانده و یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته و لایحه ای هم تقدیم نکرده باشند در دادگاه حضور نداشته باشد، رای به صورت غیابی برای وی صادر خواهد شد. در این صورت خوانده می تواند مطابق ماده بیست و ششم قانون شورای حل اختلاف، به رای غیابی صادر شده اعتراض کند.(ترتیب اعتراض همان است که در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.) پس از اینکه جلسه رسیدگی به پایان رسید، شورا در طی همان جلسه و یا اینکه ظرف یک هفته صدور رای را انجام می دهد باید اقدام به صدور رأی نماید.. مطابق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، برای تجدید نظر در رای ابلاغ شده به مدت بیست روز فرصت وجود دارد تا اقدامات لازم برای ارائه دادخواست تجدید نظر انجام شود.

چنانچه اعتراضی در مورد رای صادره صورت نگیرد و یا در اعتراض صورت گرفته مورد پذیرش قرار نگیرد، رای قطعی می شود. پس از قطعی شدن رای، برای اجرا به دایره اجرای احکام مدنی دادگاه فرستاده می شود. در مرحله بعدی نوبت به اجرای حکم می رسد. در صورتی که خوانده در این دعوی محکوم شده باشد باید تمام مبلغ وجه چک را پرداخت نماید، وی از زمان ابلاغ حکم ده روز فرصت دارد که حکم را اجرا و یا مالی را معرفی نماید و نیز صورت اموال خود را تسلیم کند. در غیر اینصورت وارد بحث تودیع خواسته و توقیف اموال می شویم که در سطور بالاتر در مورد آن توضیح دادیم. همچنین شخص محکوم می تواند اعلام اعسار نماید که در صورت اثبات اعسار، بدهی وی اقسط بندی می شود. اما اگر اعسار وی ثابت نشود، و نتواند مبلغ چک را نیز بپردازد حکم جلب وی صادر می گردد.

در شرایطی که خواهان حق مطالبه چک از طریق توقیف اموال را به دست آورد، می تواند جهت گرفتن مبلغ طلب خود از طریق اموال مصادره شده، درخواست نماید و پس از طی شدن مراحل قانونی، مبلغ مطالبه شده به وی پرداخت می شود. این درخواست به خوانده ( که اکنون دیگر محکوم گشته است) نیز ابلاغ می شود، وی سی روز فرصت دارد که اعتراض خود را به این درخواست اعلام نماید پس از این مدت سی روزه، مبلغ توقیف شده به حساب صاحب چک واریز می گردد. نکته قابل ذکر این است که چنانچه در یک دعوی مربوط به چک، محکوم، شخصی حقوقی باشد، بنا بر مواد 412 و 413 قانون تجارت، صاحب چک می تواند از دادگاه درخواست اعلان ورشکستگی شرکت ( شخص حقوقی) را داشته باشد.

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

به کدام شعب شورای حل اختلاف می توان مراجعه نمود؟

برای مراجعه به شورای حل اختلاف می توان به هر یک از شعبه های نام برده در زیر مراجعه نمود:

- شورای حل اختلاف محل اقامت کسی که طرح دعوی علیه او صورت گرفته است. (خوانده) این فرد می تواند صادر کننده، ضامن یا ظهر نویس چک باشد.

- در صورتی که خوانده در ایران اقامت نداشته باشد، دعوی در دادگاه محل اقامت موقت خوانده اقامه می شود.

- چنانچه خوانده در ایران اقامت نداشته و همچنین محل سکونت موقت مشخصی نیز نداشته باشد، دعوی در شورای حل اختلاف محلی اقامه می شود که خوانده در آنجا اموال غیر منقولی داشته باشد

- چنانچه خوانده هیچ یک از شرایط بالا را نداشته باشد، یعنی نه در ایران اقامت داشته باشد و نه محل سکونت موقت و نه هیچ مال غیر منقولی، در این صورت، در شورای حل اختلاف محل اقامت دارنده چک (خواهان) دعوی اقامه می شود.

- همچنین میتوان در شورای حل اختلاف بانک محال علیه یعنی بانکی که چک در آنجا برگشت خورده اقامه دعوی نمود و هم در شورای جایی که تعهد در آنجا صورت گرفته یعنی جایی که چک به دارنده داده شده است.

در دعوی های مربوط به چک های حقوقی گاهی به دلیل عدم آگاهی از قوانین و نکات ریزی که در این مورد وجود دارد رای دادگاه آنطور که پیش بینی کرده اید صادر نمی گردد به همین دلیل یا باید به قوانین و نکات مربوطه کاملا مشرف باشید یا به شخصی متخصص و با تجربه مراجعه نمایید تا با ارائه مشاوره هوشمندانه شما را در رسیدن به حق و حقوق خود یاری نماید. ما پیشنهاد می کنیم به گروه وکلا و مشاورین (Call Vakil) کال وکیل مراجعه نمایید.

خلاصه

چنانچه مبلغ مندرج در چک حقوقی کمتر از بیست میلیون تومان باشد، رسیدگی به دعوی مربوط به آن در حیطه صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می گیرد. صاحب چک هم می تواند برعلیه صادر کننده،پشت نویس و ضامن طرح دعوا نماید. در صورت محکوم شدن خوانده، باید مبلغ مندرج در چک را به خواهان بپردازد چنانچه از پرداخت مبلغ مورد نظرخودداری نماید،اموال وی مورد توقیف قرار می گیرد و به وسیله آن بدهی مورد نظر پرداخته می شود.

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

اولین کسی باشید که به این مقاله امتیاز می دهید!

دیدگاه شما

CallVakillLogo

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

برای حداکثر استفاده از جلسه مشاوره تلفنی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه شما بهتر است قبل از تماس ، خلاصه ایی از موضوع پرونده یا سوال خود را برای ما ارسال نمایید

ثبت درخواست

لازم به ذکر است که این سایت در حال اخذ مجوزهای فوق میباشد

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری های نوین همراز فیدار می باشد