• 1398/12/13
  • بدون نظر

مهریه عندالمطالبه


مهریه عندالمطالبه

مهریه در جامعه به عنوان پشتوانه‌ای برای زندگی زن قلمداد می‌شود. ازآنجایی‌که جنس زن آسیب‌پذیرتر بوده و با توجه به ساختار عرفی و اجتماعی کنونی، پس از جدایی زوجین زن خسارت بیشتری می‌بیند. همین‌طور به دلیل نفوذ و تسلط بیشتر مردان در اجتماع قرار دادن مهریه شاید کوچک‌ترین حقی بوده که برای زنان در نظر گرفته‌شده است.

با توجه به اهمیت نقش زن در بنیان خانواده قانون‌گذار به حمایت از وی و جلوگیری از تضییع حقوق زنان در قانون پرداخته است. نمونه بارز این حمایت در بحث مهریه دیده می‌شود. بااین‌وجود هستند مردانی که قصد شانه خالی کردن از این امر را دارند. به همین دلیل بهترین گزینه آگاهی و کسب اطلاعات در این زمینه است.

مهریه می‌بایست توجیه و نفع مالی داشته باشد اعم از عین یا منفعت. بااین‌وجود حداقل و حداکثری برای آن در قانون و عرف در نظر گرفته نشده است. مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه اصطلاحاتی است که امروزه زیاد به گوشمان می‌خورد. این دو درواقع در نوع مطالبه و وصول مهریه با یکدیگر یکی نیستند. اما اینکه مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه چه تفاوتی با هم دارند؟ شرایط این مهریه‌ها در قانون جدید چگونه در نظر گرفته‌شده است؟ پس از طلاق مهریه عندالمطالبه قابل وصول است یا مهریه عندالاستطاعه؟

در این سخن به ارزیابی مهریه عندالمطالبه پرداخته و مقایسه کوتاهی با مهریه عندالاستطاعه انجام داده‌ایم. همچنین به برخی از سؤالات متداول در زمینه مهریه پاسخ گفته‌ایم. برای کسب آگاهی بیشتر با ما همراه باشید.

درصورتی‌که زوجه درخواست دریافت مهریه خود را ارائه داده باشد می‌تواند تا زمان دریافت مهریه از وظایف همسری و تمکین خودداری نماید. مهریه عندالمطالبه نوعی تضمین برای زوجه به‌حساب می‌آید؛ زیرا چنانچه زوج با درخواست زوجه مهریه وی را پرداخت نکند زوجه می‌تواند حکم حبس وی را از دادگاه دریافت کند. در این صورت چه مرد توانایی پرداخت داشته باشد یا خیر این حق برای زن محفوظ می‌ماند؛ یعنی در مهریه عندالمطالبه به‌محض مطالبه زوجه، زوج ملزم به پرداخت است.

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.


مواردی که زوجه مستحق مهریه نخواهد بود

1. اگر پس از عقد نکاح و قبل از تعیین مهریه و بدون اینکه نزدیکی بین زوجین برقرارشده باشد یکی از زوجین فوت کند مهریه به زن تعلق نخواهد گرفت.

2. چنانچه عقد نکاح به دلایلی باطل بوده و نزدیکی نیز بین زوجین برقرار نبوده باشد مهریه به زن تعلق نخواهد گرفت.

3. درصورتی‌که عقد نکاح قبل از نزدیکی به علتی غیر از ناتوانی جنسی مرد فسخ شود مهریه به زن تعلق نخواهد گرفت.

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

قانون مهریه عندالمطالبه

در اواخر سال ۱۳۸۵ دو بند به عقدنامه ازدواج اضافه گردید. با صدور این بخشنامه، دفاتر ازدواج مکلف شدند که عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه را در دفتر رسمی ازدواج ثبت کنند. زوجین می‌بایست حین عقد بر اساس توافق بند مربوطه را امضا کنند. این امر به دلیل تعیین مهریه‌های سنگین و افزایش جرائم عدم پرداخت مهریه بوده است.

راه‌حل پیشنهادی در این موضوع گنجاندن بند عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه است. بر این اساس چنانچه زوجین بر عندالمطالبه بودن مهریه توافق حاصل کنند فقط میزان ۱۱۰ سکه آن عندالمطالبه خواهد بود. مازاد بر این میزان درهرحال در صورت استطاعت مالی زوج پرداخت می‌شود. مهریه عندالمطالبه برای زن حق حبس ایجاد می‌کند. درصورتی‌که مهریه عندالاستطاعه راهی برای زن جهت احقاق حق باقی نمی‌گذارد.

تفاوت مهریه عندالمطالبه با مهریه عندالاستطاعه چیست؟

مهریه عندالمطالبه به محض وقوع عقد بر دوش مرد قرارگرفته و زن هرزمانی می‌تواند آن را درخواست نماید. همچنین به محض مطالبه زن، مرد ملزم به پرداخت آن است. در این صورت تفاوتی در توانایی یا عدم توانایی پرداخت برای مرد وجود نخواهد داشت. بلکه مرد دین خود را درهرصورت باید به زن بپردازد.

این مورد به عنوان وجه تمایز مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه قرار می‌گیرد؛ زیرا مهریه عندالاستطاعه مهریه‌ای است که مرد در صورت استطاعت و توانایی مالی ملزم به پرداخت خواهد بود. در غیر این صورت زن نمی‌تواند وی را اجبار به پرداخت مهریه نماید. علاوه بر این در مهریه عندالاستطاعه زن می‌بایست توانایی مالی مرد را اثبات کند. برای این منظور زن می‌تواند اموال و دارایی مرد را به دادگاه معرفی نماید.

درصورتی‌که در مهریه عندالمطالبه بار اثبات بر دوش مرد است؛ یعنی مرد می‌بایست عدم توانایی مالی خود را ثابت کرده تا دادگاه حکم به اعسار و تقسیط مهریه دهد. طبق آنچه گفته شد وصول مهریه عندالمطالبه راحت‌تر از مهریه عندالاستطاعه است. زوجه می‌تواند با مراجعه به اجرای اسناد رسمی و یا شورای حل اختلاف و همچنین دادگاه خانواده مهریه خود را وصول کند

مهریه عندالمطالبه در دوران عقد

بر اساس ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتا استرداد کند. توجه به این نکته ضروری است که چنانچه شوهر قصد طلاق دادن همسر خود را قبل از نزدیکی داشته باشد مهریه نصف می‌شود. درصورتی‌که شوهر قصد طلاق دادن همسرش را نداشته و زن بخواهد در دوران عقد مهریه خود را درخواست نماید وی استحقاق دریافت کل مهریه را خواهد داشت. چه اینکه مهریه زوجه از نوع عندالاستطاعه باشد و چه از نوع عندالمطالبه وی می‌تواند آن را از همسر خود درخواست کند.

در مهریه عندالاستطاعه زوجه باید توانایی مالی و دارایی همسرش را برای پرداخت اثبات نماید. درحالی‌که برای دریافت مهریه عندالمطالبه اثبات توانایی مالی مرد ضرورتی ندارد. چنانچه مرد توانایی پرداخت مهریه عندالمطالبه را نداشته باشد اثبات این موضوع با خود وی است. البته درصورت اثبات نیز از پرداخت معاف نمی‌گردد بلکه باید مهریه عندالمطالبه را به‌صورت تقسیط شده بپردازد.

جایگاه مهریه عندالمطالبه در قانون جدید

بر اساس قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه اعلام‌شده است. طبق این قانون درخواست بیش از این مقدار بستگی به توانایی مالی مرد دارد. درواقع دادگاه برای میزان ۱۱۰ سکه فرض را بر استطاعت مالی مرد گذاشته است. به همین دلیل چنانچه این مقدار به شرط عندالمطالبه بودن مهریه پرداخت نشود به درخواست زوجه حکم حبس برای زوج صادر می‌شود. در خصوص بیش از این مقدار، زوجه باید در دادگاه ثابت کند زوج استطاعت مالی پرداخت مابقی را نیز دارد. برخی تصور می‌کنند که طبق قانون جدید چنانچه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد هیچ دینی بابت مازاد بر دوش مرد نیست. درحالی‌که طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره محکومان به پرداخت مهریه این تصور اشتباه است.

بر اساس این قانون ابتدا مقدار ۱۱۰ سکه به اجرا گذاشته و سپس بقیه میزان مهریه قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. درصورتی‌که مهریه عندالمطالبه باشد و مرد از پرداخت آن خودداری کند ابتدا برای ۱۱۰ سکه موضوع حبس و مجازات مطرح می‌گردد. پس‌ازآن برای مابقی مهریه درصورتی‌که مرد توانایی مالی داشته و یا پیدا کند طبق قانون میزان مازاد نیز اجرایی می‌گردد.

مهریه عندالمطالبه در طلاق

مطالبه مهریه عندالمطالبه توسط زن محدود به طلاق و جدایی زوجین نیست. بلکه حتی در صورت تداوم زندگی مشترک نیز زن می‌تواند مهریه عندالمطالبه را از مرد درخواست نماید. بااین‌وجود در طلاق توافقی همان‌طور که از نامش پیداست زن و شوهر بر سر مسائل مالی و غیرمالی توافق حاصل می‌کنند. یکی از مهم‌ترین مسائل در طلاق توافقی بحث مطالبه مهریه عندالمطالبه است.

چنانچه ممکن است در طلاق توافقی زوجه بخواهد تمام یا قسمتی از مهریه عندالمطالبه را ببخشد یا آن را کامل دریافت کند؛ اما درصورتی‌که طلاق و جدایی به‌صورت توافقی نبوده و مرد بخواهد زن را طلاق دهد دیگر توافقی دراین‌بین رخ نمی‌دهد. بلکه زن می‌تواند مهریه عندالمطالبه را تمام و کمال دریافت کند. گاهی به دلیل اعسار مرد، مهریه تقسیط شده و زن پس از طلاق مجدداً با شخصی دیگر ازدواج می‌کند.

در مورد دریافت مهریه عندالمطالبه پس از طلاق چه از نوع طلاق توافقی باشد و چه از نوع دیگری محدودیتی برای ازدواج زن وجود نخواهد داشت. چنانچه مرد قصد طلاق دادن همسر خود را داشته باشد می‌بایست مهریه عندالمطالبه را به طور کامل به وی پرداخت نماید. در مواردی نیز مردان توانایی پرداخت مهریه را به‌صورت یکجا ندارند. در این شرایط بهترین گزینه دادخواست اعسار است.

برای درخواست اعسار بهتر است از یک وکیل آشنا به امور خانواده کمک بگیرید. وکلای متخصص مجموعه کال وکیل می‌توانند پیچیدگی‌های دریافت حکم اعسار را برای شما آسان کنند. همچنین می‌توانید با تماس با موسسه حقوقی کال وکیل هر آنچه که باید در این خصوص بدانید را از مشاوران و کارشناسان حقوقی مجرب جویا شوید.

شرایط حقوقی مهریه عندالمطالبه

مهریه عندالمطالبه به‌راحتی قابل دریافت است. درصورتی‌که مهریه عندالاستطاعه لازم‌الاجرا نبوده است. در صورت عدم پرداخت مهریه عندالاستطاعه زن می‌بایست توانایی و استطاعت مالی مرد را ثابت کند. در غیر این صورت زن مجبور به چشم‌پوشی از حق مهریه خود می‌شود. درصورتیکه در مهریه عندالمطالبه به محض انعقاد عقد نکاح مهریه به مالکیت زوجه درمی‌آید.

مهریه عندالمطالبه ممکن است عین یا وجه نقد باشد؛ یعنی کافی است که مهریه مالیت داشته و به لحاظ قانونی خلاف شرع و قانون نباشد. مطالبه مهریه عندالمطالبه چه به‌صورت دادخواست در دادگاه خانواده و چه به‌صورت مطالبه اجرایی از طریق اجرای ثبت قابل انجام خواهد بود. مهریه عندالمطالبه در اصطلاح حقوقی تعهدی حال است؛ یعنی بدهی که مرد بر دوش گرفته و هر زمان که زن مطالبه کند باید پرداخت گردد.

آیا پس از عقد نکاح امکان تبدیل مهریه عندالاستطاعه به عندالمطالبه و بالعکس وجود دارد؟

بعد از عقد نکاح امکان تغییر میزان مهریه وجود نخواهد داشت. به همین خاطر زوجین پس از ازدواج نمی‌توانند مهریه را کم یا زیاد کنند. بااین‌وجود پس از عقد امکان تغییر در زمان پرداخت مهریه یا نوع آن وجود دارد؛ بنابراین زوجین با توافق و تراضی یکدیگر می‌توانند مهریه عندالمطالبه را به عندالاستطاعه و بالعکس تغییر دهند. همچنین این امکان وجود دارد که پس از ازدواج قسمتی از مهریه را به‌صورت عندالمطالبه و بعضی دیگر را به‌صورت عندالاستطاعه تغییر داد. بدین منظور طرفین می‌توانند همراه با شناسنامه و نکاح نامه خود به دفتر ثبت ازدواج و طلاق موردنظر مراجعه کرده تا تغییرات مزبور را اعمال کنند.

سخن آخر

به‌طور کل در صورت مطالبه مهریه عندالمطالبه از طرف زن و عدم پرداخت مرد وی تا زمان پرداخت محکوم به حبس می‌شود. در این خصوص تفاوتی در تمکن مالی یا عدم تمکن مالی وی وجود نخواهد داشت. این در حالی است که طبق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ضمانت اجرای موردنظر تا ۱۱۰ سکه یا معادل آن در نظر گرفته‌شده است.

برای میزان مازاد بر این مقدار اثبات استطاعت مالی زوج از طرف زوجه شرط مطالبه قرار داده‌شده است؛ یعنی درواقع مازاد بر ۱۱۰ سکه عندالاستطاعه خواهد بود. چنانچه مهریه به‌صورت عندالمطالبه باشد به محض وقوع عقد زن مالک آن می‌شود. در این صورت هر زمانی که زن بخواهد می‌تواند آن را درخواست نماید. همچنین بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا زمان دریافت مهریه خود از تمکین و وظایف زناشویی امتناع نماید.

در مهریه عندالمطالبه بار اثبات عدم توانایی مالی برای اعسار و تقسیط مهریه بر دوش مرد بوده اما در مهریه عندالاستطاعه زن می‌بایست استطاعت مالی مرد را برای مطالبه مهریه ثابت نماید. مطالبه مهریه هم از طریق اجرای ثبت و هم از طریق دادگاه و به‌موجب تأمین خواسته ممکن خواهد بود. تفاوت این دو در این است که اقدام از طریق اجرای ثبت نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نداشته و سریع‌تر انجام می‌شود. گنجاندن بندهای عندالمطالبه و عندالاستطاعه در عقدنامه‌ها در راستای کنترل مهریه‌های سنگینی که به افزایش زندانیان مهریه منجر شده بود انجام‌گرفته است. بااین‌وجود آگاهی زوجین از امضای هریک از این دو بند و عواقب آن از ضروریات امر است. در این راستا بر آن شدیم تا به تبیین این موضوع در قالب این مقاله بپردازیم. امید است که مفید واقع‌شده باشد.

برای مطالبه مازاد بر مقدار ۱۱۰ سکه اثبات تمکن مالی مرد ضروری است. هستند مردانی که با انتقال اموال خود به دیگران قصد فرار از پرداخت دین خود را دارند. در این شرایط وجود یک وکیل متبحر برای زن بهترین گزینه است. چنانچه افراد در این موارد به وکلای متخصص مجموعه کال وکیل مراجعه نمایند می‌توانند احقاق حق نموده و درصورت وجود شرایط قانونی، مهریه را به‌طور کامل دریافت نمایند. علاوه بر این تماس و مشورت با مشاوران و کارشناسان امور خانواده در موسسه حقوقی (Call Vakil) کال وکیل می‌تواند شمارا از آنچه که حقتان است آگاه کند.

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.اولین کسی باشید که به این مقاله امتیاز می دهید!

دیدگاه شما

CallVakillLogo

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

برای حداکثر استفاده از جلسه مشاوره تلفنی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه شما بهتر است قبل از تماس ، خلاصه ایی از موضوع پرونده یا سوال خود را برای ما ارسال نمایید

ثبت درخواست

لازم به ذکر است که این سایت در حال اخذ مجوزهای فوق میباشد

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری های نوین همراز فیدار می باشد